Διατροφικές διαταραχές

Παροχή υποστήριξης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή στην πρόσληψη της τροφής. Η πιο συνηθισμένες μορφές είναι: 

  • η ψυχογενής ανορεξία: απώλεια βάρους, μείωση λήψης τροφών, αίσθημα ότι το άτομο είναι υπερβολικά παχύ 
  • η ψυχογενής βουλιμία: κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφής που προσπαθεί να αντισταθμίσει μέσω εξαντλητικής δίαιτας ή κάθαρσης
  • η υπερφαγία: κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφής σε μικρό χρονικό διάστημα

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής έχουν επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ατόμου. Χαρακτηριστικά τους είναι οι έντονες σκέψεις και συναισθήματα όσον αφορά την λήψη τροφής και την εικόνα του σώματος. 

Οι παράγοντες των διαταραχών πρόσληψης τροφής μπορεί να ποικίλουν. Είναι πολύ πιθανό τα προσωπικά προβλήματα, οι διαταραγμένες σχέσεις και η καταπίεση των συναισθημάτων να οδηγούν σε αυτές.

Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επίδραση των ΜΜΕ, όπως και η προβολή των προτύπων μέσω των Social Media. Προβάλλεται μία ιδανική εικόνα, την οποία πολλοί, νέοι κυρίως, υιοθετούν για να μην παρεκκλίνουν από τα πρότυπα ομορφιάς. 

Κάθε σώμα είναι μοναδικό. Μέσα από την ψυχοθεραπεία, δεν εστιάζουμε στην διάγνωση, αλλά μαθαίνουμε να ακούμε το σώμα μας, να του δίνουμε χώρο να εκφραστεί. Μαθαίνουμε πως να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε.