Υπηρεσίες

Κάθε υπηρεσία βασίζεται στις συνθήκες της προσωποκεντρικής προσέγγισης και με σεβασμό στην μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. 

Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

H προσωποκεντρική προσέγγιση αναπτύχθηκε από τον Carl Rogers την δεκαετία του 1950 και εστιάζει στην μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Βλέπει τον άνθρωπο ως ένα όλον, ο οποίος έχει την τάση να οδηγείται προς την ανάπτυξή του.

Αυτή η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από την σχέση με τον θεραπευτή, στην οποία ο θεραπευτής δεν είναι αυθεντία αλλά μέλος μιας ισότιμης σχέσης…

Online Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο εξοκοιωνόμαστε με την τεχνολογία. Έτσι, έχουμε εντάξει στην ζωή μας και τη διαδικτυακή θεραπεία, η οποία γίνεται μέσω εφαρμογών βιντεοκλήσης.

Είναι εξίσου αποτελεσματική με την παραδοσιακή, καθώς το πιο σημαντικό στοιχείο της θεραπείας είναι η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου…

Διατροφικές διαταραχές

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής έχουν επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ατόμου. Χαρακτηριστικά τους είναι οι έντονες σκέψεις και συναισθήματα όσον αφορά την λήψη τροφής και την εικόνα του σώματος. 

Οι παράγοντες των διαταραχών πρόσληψης τροφής μπορεί να ποικίλουν. Είναι πολύ πιθανό τα προσωπικά προβλήματα, οι διαταραγμένες σχέσεις και η καταπίεση των συναισθημάτων να οδηγούν σε αυτές…

Οικογενειακές Σχέσεις

Η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της οικογένειας, είναι πολύ σημαντική τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.

Σε μια οικογένεια χρειάζεται να υπάρχει η ισορροπία. Οι γονείς να μπορούν να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες και να γνωρίζουν με ποιον τρόπο μπορούν να τις αντιμετωπίσουν…