Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι του 2021

Το 2021 πήραμε ένα σημαντικό μάθημα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Αυτό μας βοήθησε να εκτιμήσουμε το καλοκαίρι και όσα δεν μπορούσαμε μέχρι τότε να απολαύσουμε, λίγο περισσότερο.