• Αυθεντικότητα

    Ο όρος «αυθεντικότητα», σύμφωνα με τον Rogers, είναι η βάση για την ενσυναίσθηση και την άνευ όρων αποδοχή. Θεωρεί πως η ενσυναίσθηση και η άνευ όρων αποδοχή χρειάζεται να γίνονται με αυθεντικό τρόπο....