Η μετάβαση των παιδιών στο σχολείο

Η μετάβαση των παιδιών σε άλλο σχολείο συνεπάγεται την αλλαγή μιας κατάστασης και λόγω αυτής το κάθε παιδί είναι πιθανό να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες τις πρώτες ημέρες.
Κάθε παιδί χρειάζεται τον δικό του χρόνο προσαρμογής και δεν απαιτούμε από εκείνο περισσότερα απ’ όσα μπορεί να δώσει.
Του δίνουμε χρόνο, έχουμε υπομονή και του παρέχουμε φροντίδα.