Παιδί και διακοπές

Πως περνούμε με τα παιδιά χρόνο στις διακοπές! Διατηρουμε τα όρια, τους επιτρέπουμε να έχουν χρόνο για χαλάρωση και βρίσκουμε τρόπους να περάσουμε δημιουργικά και να χτίσουμε μαζί τους μία σχέση εμπιστοσύνης.