Μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές στο σχολείο.

Η μετάβαση των παιδιών από τις καλοκαιρινές διακοπές στη σχολική αίθουσα, είναι πιθανό να επηρεάσει την ψυχολογία τους. Συγκεκριμένα, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις για την επιστροφή στη ρουτίνα, δυσκολία στην προσαρμογή και ανησυχίες για τα μαθήματα. Είναι μια διαδικασία, κατά την οποία τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, χρειάζεται να κατανοούμε τα συναισθήματα των παιδιών και να τα ενθαρρύνουμε να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Η ανοιχτή επικοινωνία, χωρίς κριτική, βοηθάει τα παιδιά να νιώσουν την αποδοχή που χρειάζονται αυτό το διάστημα.

Λίγες ημέρες πριν την επιστροφή στο σχολείο, είναι καλό να ξεκινήσουμε με τη δημιουργία μιας σταθερής ρουτίνας. Αυτή η διαδικασία προσφέρει μια αίσθηση ασφαλείας στα παιδιά.

Επιπλέον, το να εστιάσουμε στα θετικά στοιχεία της επιστροφής στο σχολείο, μιλώντας για τις νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες και τους φίλους που θα γνωρίσουν, τα βοηθάει να δουν αυτή τη μετάβαση ως μια ευκαιρία για ανάπτυξη.

Συνεπώς, με την κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία, δημιουργία ρουτίνας και υποστήριξη, τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση τη νέα σχολική χρονιά. Επίσης με τους τρόπους αυτούς, μπορούν να βιώσουν τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο σχολείο πιο ομαλά.